Par portālu

Mēs priecājamies sveikt jūs portālā TV.Daugavpils.lv!

Šeit izvietoti informatīvie video materiāli par Daugavpils pašvaldības dzīvi un darbu. Regulāri portālā parādās jauni video sižeti, kas stāsta par ļoti dažādām pašvaldības darbības jomām. Mēs informējam par svarīgiem lēmumiem, ko akceptē Daugavpils Domes deputāti, par pilsētas infrastruktūras attīstības projektiem, par pašvaldības uzņēmumu un iestāžu darbu, par jaunumiem izglītībā, kultūrā, sportā, sociālajā jomā, darbā ar jaunatni, u.c. Mūsu galvenais mērķis - iedzīvotājiem sniegtās informācijas pilnveidošana, mums svarīgi padarīt to maksimāli pieejamu. Ne mazāk svarīgi ir pilsētas iedzīvotāju un Daugavpils Domes dialogs. Šim mērķim portālā TV.Daugavpils.lv notiks tiešās translācijas, video konferences, kurās ar iedzīvotājiem runās Domes vadība, Domes struktūru un uzņēmumu vadītāji. Mūsu projekts dod iespēju rīkot tiešraides internetā no dažādiem pasākumiem. Portāls TV.Daugavpils.lv pastāvīgi tiks pilnveidots un papildināts ar jaunām iespējām.

Šobrīd portālā ir vairākas rubrikas, dažas no tām:

Galvenās tēmas - video materiāli par aktuāliem notikumiem un tēmām Daugavpils pašvaldības darbā

Notikumi - ikdienas ziņas

TV.Daugavpils.lv atvērts sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem, radošiem kolektīviem, sabiedriskām organizācijām, video amatieriem. Redakcija izskatīs jebkuru piedāvājumu par saturu, par projekta TV.Daugavpils.lv uzlabošanu un attīstību.

Kontakti

dtv@daugavpils.lv
65404374