Pilsētas skolas un bērnudārzi gatavojas jaunajam mācību gadam

Pilsētas skolas un bērnudārzi gatavojas jaunajam mācību gadam

Kopīgot šo videoklipu

Ievietot video Jūsu vietnē (HTML –kods)
Videoklipa izmēri:


Mācību gads ir noslēdzies, ir izskanējuši pēdējie zvani, tomēr tas nenozīmē, ka pilsētas mācību iestāžu dzīve ir norimusi. Skolām un bērnudārziem vasara ir karstākais laiks, kad ir jāatjauno materiāli tehniskais nodrošinājums, jāveic tekošie un kapitālie remontdarbi, jāizplāno metodiskais darbs nākamajam mācību gadam. Šonedēļ Daugavpils Izglītības pārvaldes speciālisti sasauca skolu direktorus un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājus, lai plānotu turpmāko darbu.

Vasaras laikā ir plānots turpināt 3., 5. un 26. bērnudārza renovācijas darbus, tomēr arī citās mācību iestādēs tiks veikts fasādes un teritoriju kapitālais remonts, asfalta seguma nomaiņa un sanitāro mezglu modernizācija.  Jānorāda, ka kosmētiskais remonts vasarā tiks veikts visās pilsētas skolās bez izņēmuma.

Metodiskā darba prioritātes nākamajam mācību gadam būs pedagogu komandas darba uzlabošana, kā arī viņu tā saucamās caurviju kompetences. Mūsdienu skola pieprasa ne tikai labas zināšanas par savu mācību priekšmetu un pedagoģiskajiem paņēmieniem, bet arī saskarīgās prasmes un iemaņas.

Netiks aizmirsts arī par individuālu darbu ar katru skolēnu. Šīm nolūkam skolās ir izveidotas atbalsta personāla komandas, kurās ietilpst gan psihologi, gan sociālie darbinieki, gan logopēdi un medmāsas. Kopā ar klases audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem viņu uzdevums ir radīt komfortablu mācību atmosfēru. Skolās un bērnudārzos sola lielāku uzmanību pievērst arī personīgajai komunikācijai ar vecākiem. Līdz ar elektronisko saziņas līdzekļu un dienasgrāmatu ieviešanu šis process ir kļuvis pārlieku formāls, tāpēc turpmāk lielāka vērība tiks pievērsta tiešai saziņai starp skolu un vecākiem un sabiedrību kopumā.

Gan skolas, gan bērnudārzi aktīvi gatavojas Latvijas simtgadei. Nākamajā mācību gadā ir ieplānoti dažādi šim mūsu valstij nozīmīgajam notikumam veltīti pasākumi.