Sākusi darboties Latgales speciālā ekonomiskā zona

Sākusi darboties Latgales speciālā ekonomiskā zona

Kopīgot šo videoklipu

Ievietot video Jūsu vietnē (HTML –kods)
Videoklipa izmēri:


Sākot no 2017. gada 2. janvāra, uzņēmumi, kuri plāno attīstīt savu saimniecisko darbību Latgales reģionā, var iesniegt dokumentus dalībai Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā.

 Latgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītājs Vladislavs Stankevičs informēja, ka uzņēmēji izrāda ļoti lielu interesi par iespējām, kas tagad ir pieejamas Daugavpilī.

Kāda ir Latgales speciālās zonas specifika? Pirmkārt, nav konkrētas, kartē noteiktas teritorijas, kur var izvietot ražošanu. Kur uzņēmējam ir ērtāk, tur arī tiks piešķirti nodokļu atvieglojumi.

Kāpēc tas ir izdevīgi uzņēmējiem? Daļu no peļņas, kuru vajadzēja nomaksāt nodokļos, tagad ir iespējams ieguldīt ražošanas attīstībā. Piemēram, uzņēmums „Axon Cable” uzsāka savu darbību Daugavpilī ar cehu, kurā tika nodarbināti četrdesmit darbinieki, vēlāk palielināja darbinieku skaitu līdz 400. Uzņēmuma vadība uzskata, ka piešķirtie nodokļu atvieglojumi var kalpot par stimulu vēl viena ceha atvēršanai.

Jau esošās rūpnīcas, ja tās atjauno ražotni un apgūst mūsdienu tehnoloģijas, arī var pievienoties speciālajai ekonomiskajai zonai. Galvenais kritērijs – investīcijām, kas tiek ieguldītas ražošanas ēkās un jaunā aprīkojumā, ir jārada jaunas darbavietas, jāattīsta pilsētas un reģiona ekonomiskais potenciāls.

Kādi ir ierobežojumi, ja Latgales speciālā zona nav iezīmēta kartē? Likums nosaka, ka ekonomiskās zonas teritorija Latgalē aizņems 5 % no reģiona kopējās platības. Pēc mēroga tās ir apmēram trīs tādas pilsētas kā Daugavpils. Skaidrs, ka uzņēmumiem ir jābūt izvietotiem tajās vietās, kuras teritoriālajā plānojumā ir paredzētas rūpnieciskās darbības veikšanai. Visbeidzot, atvieglojumi netiek piešķirti mūžīgi – to darbības termiņš ir līdz 2035. gadam.

Nav šaubu, ka šis projekts dos ievērojamu impulsu rūpniecības attīstībai Daugavpilī un visā reģionā.