Šobrīd Daugavpilī

Aktualitātes

Apbalvoti izcilākie Daugavpils jaunie sportisti

Apbalvoti izcilākie Daugavpils jaunie sportisti

12. decembrī Daugavpils pilsētas domē un Centra vidusskolā godināja 2019. gada labākos jaunos sportistus, kas attīsta savus talantus kādā no pilsētas sporta skolām – Individuālo sporta veidu skolā, Ledus sporta skolā un Bērnu un jauniešu sporta skolā.

Apbalvojumus par augstiem rezultātiem valsts un starptautiskā līmeņa sacensībās guva vairāk nekā 350

Lasīt vairāk
Sporta ziņas 85
Parakstīts rīkojums par pasākumiem gripas epidēmijas novēršanai

Parakstīts rīkojums par pasākumiem gripas epidēmijas novēršanai

Pilsētas ziņas 74
UZSĀKTI INŽENIERU ARSENĀLA ĒKAS RESTAURĀCIJAS DARBI

UZSĀKTI INŽENIERU ARSENĀLA ĒKAS RESTAURĀCIJAS DARBI

Pilsētas ziņas 84
Daugavpils 1. speciālās pamatskolas audzēkņi nākamgad uzsāks mācības Stropu pamatskolā-attīstības centrā

Daugavpils 1. speciālās pamatskolas audzēkņi nākamgad uzsāks mācības Stropu pamatskolā-attīstības centrā

Izglītības ziņas 92
Aicinām uz Ziemassvētku gadatirgu T/C “SOLO”

Aicinām uz Ziemassvētku gadatirgu T/C “SOLO”

Izglītības ziņas 277
Ar 1. janvāri mainīsies Krievu vidusskolas-liceja nosaukums

Ar 1. janvāri mainīsies Krievu vidusskolas-liceja nosaukums

Domes ziņas 609

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils ir daudzveidība

Daugavpils vārtiem ir trīs simboliskas atslēgas, kas iezīmētas 1925.gadā apstiprinātajā pilsētas ģerbonī: upe, cietoksnis un lilija vai, citiem vārdiem nosaucot, ceļš, māja un lūgšana. Tie ir trīs jēdzieni, kas nav saistīti ne ar kādu noteiktu tautību, kultūru vai ticību, bet apliecina šeit dzīvojošo tautu vispārcilvēciskās vērtības.

Vai tā ir balva vai sods, ka Daugavpilij ir savdabīgs, īpašs liktenis un vieta Latvijā? Šis liktenis cieši saistīts ar Daugavu, likteņupi, seno dzintara ceļu no grieķiem uz varjagiem, kuras krastos izaugusi pilsēta, kas dažādās variācijās un dažādos laika posmos nesusi tās vārdu: Dūna (Dinaburga), Dvina (Dvinska), Daugava (Daugavpils). Pēc senās etimoloģijas hidronīms Daug-ava – nozīmē daudz, un Daugavpils, patiesi, ir daudz-ūdens, daudz-valodu, daudz-kultūru, daudz-ticību, daudz-likteņu pilsēta, kurā jau no seniem laikiem izveidojusies multietniska, multikulturāla vide, gluži kā pūra lādē uzkrājot pieredzi, kā kopā sadzīvot daudzu tautību un daudzu ticību cilvēkiem. Kā saglabāt savējo nenoniecinot un neiznīcinot svešo.

Anna Rancāne

Balsošana

Vai Jūs zināt, kur Daugavpilī var bezmaksas nodot vecās automašīnas riepas?